HYDROPS® - de oplossing voor waterbuffering

Bent u architect of bouwheer en zoekt u een doeltreffend antwoord op de problematiek van wateroverlast en -schaarste.
Dan biedt Eurodal u met Hydrops® een revolutionair concept om efficiënt regenwater te beheersen.
Zowel voor de industrie, als voor publieke en privéruimten.
 


Hydrops al eens goed berekend?


Wat kost een efficiënt en duurzaam systeem om de waterhuishouding op industriële of openbare ruimte
te regelen wanneer u met Eurodals werkt? Bijna niets !

Een fundering is immers steeds nodig en die wordt nu optimaal benut. We opteren daarom voor  een “open fundering” van betonpuin 4/20 of gelijkaardig. Op die manier wordt 35% vrije ruimte gecreëerd om water te bufferen en halen we toch een drukweerstand van 80 Mpa, voldoende om de Eurodals op te leggen en zware transporten te verdragen.

Het oppervlaktewater wordt verzameld in ingewerkte goten en via kolken naar een slibvanger geleid. Hierna vloeit het zuivere water via een geperforeerde buis terug de fundering in. Het geheel wordt “ingepakt” in een geotextiel indien infiltratie mogelijk is, zo niet in een waterdichte folie. Via controlepunten kan de blijvende werking vastgesteld worden. De enige extra kost is dus de geperforeerde buis. De moeite om uw plan door ons te laten ontwerpen.
 

 

Ondersteuning van a tot z

België kreunt onder de wateroverlast door de toenemende verharding van het grondoppervlak. Daarom legt de overheid steeds strengere normen op voor de waterhuishouding bij verbouwing en nieuwbouw – een forse uitdaging waarop Hydrops® een doeltreffend antwoord biedt. Bovendien begeleidt Eurodal u doorheen de hele procedure.
Van bodemanalyse tot getekend plan, inclusief praktische ondersteuning bij de indiening van uw administratie.

                                                                                                                                                   Vraag nú uw bestektekst aan.

Ongeëvenaarde voordelen

Hydrops® kreeg (terecht!) een positieve evaluatie van het VITO.
Het systeem:

 • buffert water op álle terreinen
 • heeft een hoge draagkracht
 • is slibongevoelig en onderhoudsvriendelijk
 • combineert buffering, riolering, verharding en slibopvang
 • biedt een langetermijngarantie
 • benut optimaal uw beschikbare oppervlakte
 • laat metingen toe via controlepunt

                                                                                                                                                    Bouw ook waterbewust.

 

Hydrops in beeld:
 

 

 

 

Ingenieuze samenstelling

Hydrops®bestaat uit vier onderdelen:

 1. open fundering met gekalibreerde steenslag
 2. vloerplaten met een groot lastenspreidend vermogen en afvoergoten of -kolken
 3. ondergrondse waterafvoerleidingen
 4. slibvangers

Door zijn unieke opbouw is Hydrops® ongevoelig voor slibvervuiling.
En het draagt gemakkelijk zware lasten. Het systeem is ook zeer
interessant voor terreinen met een hoog grondwater- en rioleringspeil,
zoals industrieterreinen, los- en laadkades.

 

Doeltreffende opbouw

Uw project vangt aan met een grondige voorstudie.

Zo bepalen we de materialen en de grootte van de buffer voor het regenwater.
Tijdens de graafwerken plaatsen we putten voor slib, regen of koolwaterstof.
In de uitgegraven koffer leggen we een niet geweven geotextiel of EPDM folie,
afhankelijk van de infiltratiemogelijkheid. Op de bodem van de koffer plaatsen
we Hydrops-leidingen, afvoerpunten en eventueel andere nutsleidingen.
Dan vullen we de koffer met fundatiemateriaal.

Het ingepakte geheel dient als basis voor de verschillende types betonnen
vloerplaten. De afvoerpunten bestaan uit een buis-in-buissysteem.
Zo blijft er voldoende uitvoeringstolerantie voor de kolkplaten.

 

Waterdichte werkwijze

Hydrops verzamelt regenwater op het verharde terrein. Dan stroomt het via ingewerkte prefab-goten naar het volvullingsafvoersysteem. Hier gaat het relatief snel naar de slib- en koolwaterstofafscheiders.
Het gezuiverde water wordt, via een geperforeerde buis in de open fundering, verdeeld en tijdelijk gebufferd.

Kan het water gedeeltelijk hergebruikt worden? Dan installeren we een extra watertank tussen de slibvanger en fundering. Als de aard van het terrein het toelaat, infiltreert het water de ondergrond via de bodem en zijwanden van het bekken.
Anders wordt het gebufferde water met vertraging afgevoerd naar het openbare rioleringsnet. Ook water van de dakafvoer kan aan het Hydrops-systeem worden gekoppeld en zo gebufferd.
                                                                                                                                              Doe uw bouwproject slagen.